voor klanten en andere aanwezigen in de kapsalon

  • Inprinciepe kom je alleen. Het is toegestaan om 1 vertrouwenspersoon mee te nemen naar de intake en pasafspraak
  • maximaal 5 minuten voor de afspraak komen zodat er niet teveel klanten in het bedrijf aanwezig zijn.
  • Houdt 1,5 meter afstand van elkaar Zowel binnen als buiten de locatie.
  • was je handen direct bij binnenkomst in het bedrijf.
  • betaal zoveel mogelijk contactloos 
  • Volg altijd de aanwijzingen van de medewerkers
  • Blijf thuis als je corona klachten hebt:verkouden, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (meer dan 38 graden of koorts. Blijf ook thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten.